Nasze obiekty:
 • Slider 26
 • Slider 27
 • Slider 91
 • Slider 92

Regulamin

 

Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

Rezerwacja, opłaty za usługę i warunki płatności:

 1. Rezerwacji apartamentu Klient może dokonywać on-line na stronie www.apartamenty-eko.pl, drogą elektroniczną (e-mail: recepcja@apartamenty-eko.pl) lub telefonicznie (+48 506 167 147).

 2. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni wpłaty zadatku w wysokości 40% kwoty należnej za cały pobyt.

 3. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

 4. W przypadku braku wpływu zadatku na konto bankowe w ciągu 3 dni, rezerwacja ulega anulowaniu.

 5. Pozostałą część należności za pobyt (tj. 60% kwoty pobytu) trzeba zapłacić przelewem lub na miejscu gotówka bądź kartą w dniu zameldowania.

 6. Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu GOTÓWKĄ.

 7. Na życzenie Klienta dostarczamy łóżeczko dziecięce do apartamentu. Potwierdzenie musi nastąpić podczas rezerwacji.

 8. Istnieje możliwość zabrania ze sobą zwierzę. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata (wg. cennika na stronie internetowej). Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia.

Postanowienia ogólne

 1. Dokonując rezerwacji poprzez stronę www.apartamenty-eko.pl, e-mailem lub telefonicznie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy.

 2. Faktury za pobyt wydajemy w dniu zameldowania.

 3. Klient może zgłaszać w trakcie pobytu w apartamencie wszelkie uwagi i żądania do recepcji w godz. jej pracy lub pod numer telefonu znajdujący się w informacji pisemnej umieszczonej wraz z Warunkami w Apartamencie.

 4. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować Zarządcę. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

 5. Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu apartamentu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Klienta z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.

 7. Klient, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości powstałą szkodę.

 8. Zarządca może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.

 9. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.

 10. Na terenie obiektu jest monitoring zewnętrzny zainstalowany m.in. dla bezpieczeństwa Gości i ich mienia. Wszelkie szkody, dotyczące aut na parkingach, powinny być zgłaszane  natychmiast w recepcji, w celu zabezpieczenia zapisów monitoringu zewnętrznego, ponieważ Zarządca nie odpowiada za szkody (w tym zakresie) wyrządzone sobie nawzajem przez Gości, uprawnionych do korzystania  z parkingu.

Obowiązki/kompetencje/procedury pobytu Klienta:

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.

 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11.00 dnia następnego, a możliwość wcześniejszego przyjazdu do apartamentu przed godziną 16.00 należy uzgodnić z Zarządcą.

 3. Zatrzymanie apartamentu po godzinie 11.00 będzie traktowane, jako przedłużenie pobytu.

 4. Na terenie Nieruchomości wyznaczono miejsca do parkowania, w razie braku miejsc bezpośrednio na parkingu można skorzystać z parkingu Apartamentów Park, które oddalone są od Apartamentów Eko o 700m.

 5. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.

 6. Palenie w apartamentach i na balkonach, jak i na terenie całego obiektu jest całkowicie zabronione. Klient niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą PLN 200 za odświeżenie pomieszczeń.

 7. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.

 8. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.

 9. W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 8, Zarządca jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.

 10. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad, Zarządca jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.

 11. Klient, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 7.00).

 12. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Zarządca może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 500 zł.

 13. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu, drzwi wejściowych jak i furtki, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł za zakup i wymianę zamka.

 14. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do bramy wjazdowej Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł za zakup nowego pilota.

 15. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.

 16. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

 17. Apartamenty Eko naliczą jednorazową opłatę za sprzątanie całego apartamentu zgodnie z cennikiem.

 18. W przypadku przyjazdu z psem właściciel zwierzęcia powinien ze sobą posiadać książeczkę zdrowia bądź paszport z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Prosimy również o zabranie ze sobą kagańca, a psy na ternie obiektu wyprowadzamy na smyczy. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia.

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji:

 1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta apartament nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.

 2. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Apartamenty Eko uprawnione są do potrącenia wpłaconego zadatku.

 3. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.

 4. Jeśli Klient odstępuje od umowy z własnej winy ponosi całkowity koszt rezerwacji.

 5. Zmiana rezerwacji przez Apartamenty Eko jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Apartamenty Eko mają obowiązek zaproponować inny termin Klientowi, a gdy Klient nie wyraża na to zgody odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłacony zadatek (anulacja rezerwacji).

 6. Apartamenty Eko zastrzegają sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach (awarii w apartamencie lub innego zdarzenia losowego) udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego apartamentu.

 

Realizacja:
Verakom - strony internetowe - projektowanie
Baza noclegowa i informacyjna Szczawnica
Pienińska Baza noclegowa
Powered by Quick.CMS